Konferencja w Niemieckim Instytucie Historycznym

Konferencja w Niemieckim Instytucie Historycznym

Fundacja Max Weber / Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie we współpracy z Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN Warszawa, zapraszają na konferencję 'Prusy Wschodnie w Polsce? Rejencja Ciechanowska pod okupacją niemiecką 1939-1945', która odbędzie się w dniach 17/05/2017 - 19/05/2017.

Tematem wiodącym są charakter i struktura władzy okupantów, jak i przedstawicieli tej władzy na różnych szczeblach, na tle Prus Wschodnich, jak i innych okupowanych terenów polskich. Kolejny akcent stanowią doświadczenia życia codziennego różnych grup ludności, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych form codziennej przemocy. Kluczowy w tym kontekście jest ciąg wydarzeń związanych z prześladowaniem i zagładą Żydów regionu północnego Mazowsza, w porównaniu z pozostałymi terenami okupowanej Polski. Celem konferencji jest połączenie rozproszonej wiedzy w bardziej kompletny obraz oraz wskazanie możliwych kierunków przyszłych badań.

Szczegóły na stronie Deutsches Historisches Institut Warschau