Posiedzenie inauguracyjne Rady Naukowej GBL

Posiedzenie inauguracyjne Rady Naukowej GBL

W dniu 18 lutego 2015 roku w siedzibie Głównej Biblioteki Lekarskiej odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Naukowej kadencji 2014-2019.

W trakcie obrad członkowie Rady Naukowej wybrali ze swego grona przewodniczącego, zastępców i sekretarza. Przewodniczącym Rady Naukowej został prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Po zakończeniu obrad członkowie Rady Naukowej zwiedzili Dział Starej Książki Medycznej.

Galeria