Posiedzenie Rady Naukowej GBL

Posiedzenie Rady Naukowej GBL

W dniu 23 lutego 2016 roku w siedzibie Biblioteki odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej w rozszerzonym składzie.

Decyzją Ministra Zdrowia do Rady Naukowej GBL kadencji 2014-2019 zostali powołani: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, prof. dr hab. Paweł Czechowski, prof. dr hab. med. Zdzisław Gajda, dr Anna Gręziak, prof. dr hab. med. Waldemar Kostewicz, prof. dr hab. Jerzy Kotowicz, prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński, prof. nadzw. dr hab. Piotr Tomaszewski.

Galeria