Sesji naukowa pt. „Batalion Zośka – historia prawdziwa” w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Sesji naukowa pt. „Batalion Zośka – historia prawdziwa” w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W dniu 14 października 2014 r. kierownictwo Głównej Biblioteki Lekarskiej na czele z Dyrektorem Wojciechem Giermaziakiem uczestniczyli w sesji naukowej pt. „Batalion Zośka – historia prawdziwa” w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Organizatorem sesji był Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka", Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu – spadkobierca tradycji Batalionu „Zośka" oraz Centralna Biblioteka Wojskowa.

W trakcie sesji, którą prowadził dr Andrzej Chmielarz – historyk z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, referaty przedstawili: prof. dr hab. Grzegorz Nowik (PAN), dr Henryk Piskunowicz (UKSW), dr Agnieszka Pietrzak (PAN), prof. Tadeusz Rutkowski (UW) oraz płk Wiesław Kukuła (dowódca JWK). Prelegenci opowiadali o dziejach harcerskiego batalionu, akcjach dywersyjnych prowadzonych przez jego żołnierzy w czasie okupacji i udziale w walkach Powstania Warszawskiego. A także o ich powojennych losach – w PRL-u 34 z nich zostało aresztowanych a 28 skazano za wrogą działalność wobec Polski Ludowej. Podkreślano znaczenie tego elitarnego oddziału AK wyrosłego ze środowisk harcerskich, dla którego tak ważne były dobro Ojczyzny, honor i braterstwo. Dowódca JWK z Lublińca podkreślał, że te same zasady, które towarzyszyły powstańcom są fundamentem działania żołnierzy podczas operacji i misji a łączące wspólne idee budują silną więź, która sprawdza się w walce.

Podczas sesji podpisano tez porozumienie pomiędzy Społecznym Komitetem Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka" a Hufcem ZHP Warszawa-Mokotów im. Szarych Szeregów.

Pamiątkowym Medalem z okazji 70.rocznicy Powstania Warszawskiego zostali odznaczeni:

– gen. Jerzy Gut – generał brygady Wojska Polskiego, Dowódca Wojsk Specjalnych,
- płk dr Wiesław Kukuła - dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu,
- ppłk Roman Bednarski - dowódca Zespołu Dowodzenia Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu,
– ppłk Roman Tecław - b. dowódca Zespołu Dowodzenia Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu,
– mgr inż. Konrad Grzybowski – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
– mgr inż. Sławomir Mydłowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojnów,
– Bogdan Bednarczyk - Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław",
– Tomasz Karasiński - komendant Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław",
– Anna Roczkowska - Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław",
– Barbara Wachowicz - literat,
– Mariusz Malec - reżyser,
– Lech Gołębiewski - dokumentalista,
– Włodzimierz Trojan - autor książek o Batalionie „Zośka",
– Lucyna Bieniasz-Ząbek - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 336 im. Jana Bytnara „Rudego",
– Barbara Ćwik - dyrektor LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka" w Warszawie,
– Regina Kwaśniewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.

Galeria