Spotkanie poświęcone pamięci Prof. Walentego Hartwiga

26 września 2015 roku w Dziale Starej Książki Medycznej w ramach współpracy Głównej Biblioteki Lekarskiej ze Stowarzyszeniem Szpital Ujazdowski oraz Sekcją Historyczną Okręgowej Rady Lekarskiej, po raz pierwszy pod patronatem medialnym Programu II Polskiego Radia odbyło się spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci Profesora Walentego Hartwiga (1910-1991), lekarza internisty, endokrynologa, organizatora i dyrektora Instytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich w Warszawie, współorganizatora Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz twórcy Kliniki Endokrynologii w tym szpitalu.

Warto wspomnieć, że Profesor w latach okupacji niemieckiej pracował w Szpitalu Dzieciątka Jezus udzielając pomocy lekarskiej harcerzom warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów: rannemu 26.03.1943 w akcji pod Arsenałem "Alkowi" (Maciej Aleksy Dawidowski) oraz odbitemu z rąk Gestapo phm. "Rudemu" (Jan Bytnar). Sesja otrzymała patronat Kliniki Endokrynologii CMKP Szpital Bielański.

Spotkanie zaszczyciła swą obecnością m.in. rodzina prof. Hartwiga: córki Elżbieta Hartwig oraz Jolanta Hartwig-Sosnowska, bratanica Ewa Hartwig-Fijałkowska. Na spotkanie przybyli również: prof. dr hab. n. med. Anna Kasperlik-Załuska, prof. dr hab. n. med. Stefan Zgliczyński - Prezes Narodowej Fundacji Endokrynologii im. prof. Walentego Hartwiga, Zofia Kucówna - polska aktorka teatralna i filmowa, wiceprezes Stowarzyszenia Szpital Ujazdowski, dr n. med. Maria Ciesielska - przewodnicząca Sekcji Historycznej Okręgowej Izby Lekarskiej, dr n. med. Elżbieta Rosłonowska, dr Beata Cybulska, prof. dr hab. med. Hanna Stypułkowska-Misiurewicz, dr Krystyna Zaleska-Iwanowska, córka mjr Zaleskiego dowódcy I Kompanii Podchorążych Rezerwy CW San.

Galeria