Medycyna wileńska w II Rzeczypospolitej - wystawa w Białej Podlaskiej

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki zaprasza na wystawę prezentowaną od 9.11.2015 r. w Oddziale GBL w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 1.

Wystawa dokumentuje i popularyzuje historię nauki polskiej na Kresach Wschodnich, jak również przybliża sylwetkę prof. Aleksandra Januszkiewicza i historię Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.