praca

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko:
Konserwator "Złota Rączka" w Dziale IT i Administracji

I. Wymagania:

1. Wykształcenie zawodowe.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej w zakresie prac remontowych.
3. Znajomość podstaw BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska.
4. Rzetelność, systematyczność, solidność, spostrzegawczość.
5. Zdolności i umiejętności manualne, tzw. „złota rączka”.
6. Prawo jazdy kat. B.
7. Mile widziane uprawnienia SEP w zakresie obsługi i konserwacji do 1 kV.
8. Mile widziane doświadczenie związane z dezynfekcją chemiczną.

II. Główne obowiązki:

1. Monitorowanie stanu technicznego budynku.
2. Usuwanie stwierdzonych lub zgłoszonych nieprawidłowości funkcjonalnych i technicznych.
3. Prace remontowo – budowlane typu malowanie, szpachlowanie, naprawa instalacji elektrycznej, co, wodno–kanalizacyjne, prace ślusarskie.

III. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys.
2. List motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesyłać na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do do dnia 28-02-2018 r.

Inne informacje:

Oferty dostarczone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów/kandydatek niespełniających wymagań formalnych oraz oferty kandydatów/kandydatek, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych GBL celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Osoby, które wezmą udział w kolejnym etapie rekrutacji zostaną bezpośrednio poinformowane drogą telefoniczną.

Dane osobowe kandydatów/kandydatek będą przetwarzane przez Główną Bibliotekę Lekarską z siedzibą przy ul. Chocimskiej 22 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:
Bibliotekarz w Oddziale terenowym w Rzeszowie

Od kandydatów oczekujemy:

1. Wykształcenia wyższego kierunkowego (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa)
2. Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych
3. Umiejętności obsługi komputera
4. Zaangażowania w pracę, kreatywności, samodzielności
5. Otwartości na zmiany i kreatywności w ich realizacji
6. Znajomości języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub drogą mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 28-02-2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.