praca


Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie poszukuje kandydata/ kandydatki do pracy w Oddziale Terenowym GBL w:
Bielsko – Białej, Częstochowie, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Koszalinie, Słupsku, Zielonej Górze

I. Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa).
2. Minimum 5 lat stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych.
3. Umiejętności obsługi komputera.
4. Zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność.
5. Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji.
6. Znajomość 2 języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

II. Główne obowiązki:

1. Zapewnienie sprawnej pracy oddziału.
2. Działania zmierzające do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję.
3. Sprawozdawczość i rozliczenia na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych.
4. Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL.

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
(CV, list motywacyjny) należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub drogą mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl
w terminie do dnia 25.12.2016 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty, jak również prawo zmiany terminu zakończenia rekrutacji.
Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko Kierownika Oddziału Terenowego GBL w: Częstochowie, Katowicach, Kielcach, Koszalinie

Od kandydatów oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego kierunkowego (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa)
  • Minimum 5 lat stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych
  • Umiejętności obsługi komputera
  • Umiejętności zarządzania zespołem
  • Zaangażowania w pracę, kreatywności, samodzielności
  • Otwartości na zmiany i kreatywności w ich realizacji
  • Znajomości 2 języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

  • Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub drogą mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 25.12.2016 r.

    Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.