Chory chirurgiczny na OIT

Chory chirurgiczny na OIT

Chory chirurgiczny na OIT / red. nauk. Urszula Zielińska-Borkowska, Małgorzata Malec-Milewska, Jarosław Woroń ; [aut. Marzenna Bartoszewicz et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2017.

W podręczniku autorzy przedstawili nowoczesną i zgodną z aktualnymi wytycznymi wiedzę z zakresu terapii chorych w stanach krytycznych. Książka została podzielona na 19 rozdziałów, a każdy z nich stanowi kwintesencję postępowania. Jest to praca zbiorowa – poszczególne rozdziały zostały opracowane przez lekarzy klinicystów, którzy na co dzień zajmują się leczeniem lub konsultowaniem chorych w stanach krytycznych.