Current surgical therapy

Current surgical therapy

Current surgical therapy / John L. Cameron, Andrew M. Cameron. - 12th ed. - Philadelphia : Elsevier, cop. 2017.

Najnowsze wydanie książki wzbogacone zostało o dwanaście dodatkowych rozdziałów i jest pracą wielu nowych autorów. Pozwala czytelnikom na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie operacji chirurgicznych. Zawiera porady praktyczne dotyczące wyboru i wdrażania najnowszych metod chirurgicznych. Autorzy podchodzą do każdego tematu według tego samego, przejrzystego schematu: prezentacja choroby, patofizjologia, diagnostyka i terapia, a następnie operacja chirurgiczna.