Cytodiagnostyka szyjki macicy

Cytodiagnostyka szyjki macicy

Cytodiagnostyka szyjki macicy : podręcznik dla cytomorfologów medycznych / Maria Chosia, Wenancjusz Domagała. - Wyd. 2., uaktual. - Warszawa : Fundacja Pro Pharmacia Futura, 2017.

W książce szczegółowo omówiono cytodiagnostykę szyjki macicy, od zmian nienowotworowych, neoplazji wewnątrznabłonkowej, do raków szyjki macicy, kładąc nacisk na różnicową diagnostykę cytologiczną. Liczne ilustracje ułatwiają przyswojenie przedstawionej problematyki. Książka adresowana jest przede wszystkim do cytomorfologów medycznych, patomorfologów oraz osób rozpoczynających te specjalizacje.