Dzieje medycyny w Polsce

Dzieje medycyny w Polsce

Dzieje medycyny w Polsce. T. 1-3 / red. nauk. Wojciech Noszczyk . Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015-2016.

Pomysłodawcą przygotowania tej 3-tomowej publikacji oraz jej redaktorem i współautorem jest profesor Wojciech Noszczyk, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie. Zespół wyśmienitych autorów podjął się niełatwego zadania przybliżenia Czytelnikom historii medycyny w Polsce. W książce chronologicznie opisano rozwój i osiągnięcia medycyny polskiej począwszy od średniowiecza aż po ostatnie lata Polski Ludowej, z uwzględnieniem patriotyzmu, humanizmu, kultury i szerokich zainteresowań polskich lekarzy oraz zrzeszających ich organizacji i stowarzyszeń.

Autorzy skoncentrowali się przede wszystkim na charakterystyce rozwoju medycyny w kolejnych okresach historycznych w poszczególnych regionach kraju oraz na rozkwicie wybranych specjalizacji, uczelni i katedr.

Tom 1 Od czasów najdawniejszych do roku 1914
Tom 2 Lata 1914 - 1944
Tom 3 Lata 1944- 1989