Empatia pracowników medycznych

Empatia pracowników medycznych

Empatia pracowników medycznych / Ewa Wilczek-Rużyczka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.

W publikacji podjęto próbę zdefiniowania empatii dojrzałej i wieloaspektowego przedstawienia zagadnień empatii w odniesieniu do pracy lekarzy i pielęgniarek oraz procesu kształcenia przyszłych pracowników medycznych. Przybliżono m.in. takie zagadnienia, jak podnoszenie jakości opieki poprzez rozwijanie empatii metodą treningową, wpływ empatii na zapobieganie wypaleniu zawodowemu, empatia w komunikowaniu się, działanie empatycznego mózgu i metody pomiaru empatii.

Publikacja przeznaczona jest dla lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny oraz innych osób zainteresowanych omawianą problematyką.