Medycyna ratunkowa : scenariusze symulacyjne

Medycyna ratunkowa : scenariusze symulacyjne

Medycyna ratunkowa : scenariusze symulacyjne / red. Traci L. Thoureen, Sara B. Scott ; red. wyd. pol. Andrzej Kański ; [współaut. Ani Aydin et al. ; tł. z jęz. ang. Anna Janiszewska et al.]. - Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2018.

Scenariusze symulacyjne przedstawione w książce zostały stworzone przez grupę osób pochodzących z wielu specjalistycznych ośrodków akademickich i obejmują one szerokie spektrum zagadnień. Zostały przygotowane w formie pozwalającej na ich dostosowanie do poziomu zaawansowania osoby szkolącej się oraz do dostępnego sprzętu i warunków. Dokładne opisy przygotowania scenariuszy symulacyjnych i informacje o pacjentach umożliwiają ponadto użycie scenariuszy jako narzędzi do oceny postępowania.