​MR w ortopedii

​MR w ortopedii

MR w ortopedii : ilustrowany atlas MR układu mięśniowo-szkieletowego / Fischer, Guermazi, Roemer [et al.] ; red. nauk pol. wyd. Rafał Obuchowicz ; przekł. Lech Gradziński. - Warszawa : MediPage, cop. 2017.

Atlas obejmuje wszystkie aspekty diagnostyki MR układu mięśniowo-szkieletowego, w szczególności ortopedii i medycyny sportowej. Zwięzły tekst uzupełniają odpowiednio dobrane obrazy. Logiczna struktura książki umożliwia łatwy dostęp do jej treści w codziennej praktyce radiologicznej.

Publikacja będzie przydatna dla każdego specjalisty zaangażowanego w diagnostykę i leczenie pacjentów ortopedycznych