​Opracowanie zębów : wiedza & sztuka

​Opracowanie zębów : wiedza & sztuka

Opracowanie zębów : wiedza & sztuka / Clovis Pagani ; red. nauk. wyd. pol. Maciej Żarow ; - Warszawa : Quintessence Publishing Polska, cop. 2017.

W pełni ilustrowany podręcznik dotyczący wykonywania preparacji zębów, podstawowego elementu codziennej praktyki stomatologicznej. W tekście zawarto najważniejsze elementy teoretyczne i praktyczne ilustrowane ponad 700 trójwymiarowymi ilustracjami o wysokiej jakości. Omówiono współczesne idee preparacji zębów pod uzupełnienia pośrednie ze zwróceniem szczególnej uwagi na ochronę pod względem biologicznym, cechy zachowawcze w procedurach zabiegowych oraz dokładność. Jest to niezastąpiona pozycja dla stomatologów zajmujących się leczeniem odtwórczym.