Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej / red. nauk. Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Kaptacz ; [aut. Anna Białoń-Janusz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017.

Opracowanie na temat postępowania z pacjentem u kresu życia. Doskonałe źródło wiedzy dla członków interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej, a szczególnie pielęgniarek, które w tym zespole odgrywają ważną rolę. Przedstawiona wiedza dostarczy im narzędzi do sprawowania profesjonalnej opieki nad chorym i jego rodziną oraz pozwoli na kształtowanie właściwych postaw i systemu wartości.