Rak nerki : współczesna diagnostyka i terapia

Rak nerki : współczesna diagnostyka i terapia

Rak nerki : współczesna diagnostyka i terapia / pod red. Cezarego Szczylika, Bernarda Escudiera i Camillo Porty ; [zespół aut. Ewa Bartnik et al.]. - Wyd. 2 uaktual. - Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017.

Książka omawia zagadnienia kliniczne oraz przedstawia najnowsze wytyczne dotyczące leczenia rozsianej postaci raka nerki.

Starannie dobrane, międzynarodowe grono autorów, a także kontakt z ośrodkami z najbogatszym doświadczeniem klinicznym pozwoliły na stworzenie podręcznika wzbogacającego wiedzę na temat złożonego zagadnienia, jakim jest całokształt patologii i kliniki raka nerki. Poszczególne rozdziały poświęcono: patologii molekularnej, diagnostyce, leczeniu chirurgicznemu, farmakoterapii, immunoterapii, radioterapii i opiece psychologicznej.