Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne

Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne

Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne / red. nauk. Hanna Rolka [et al. ; aut. Przemysław Arcimienko et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017.

Publikacja umożliwi zdobycie wiedzy z zakresu transplantologii oraz przygotowanie pielęgniarek do realizacji zadań związanych z opieką nad dawcą narządów i jego rodziną, nad chorym kwalifikowanym do przeszczepienia narządu, w okresie okołooperacyjnym i w odległym okresie po przeszczepieniu narządu.

Podręcznik jest adresowany do studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia oraz do pielęgniarek uzupełniających wiedzę w zakresie kształcenia specjalizacyjnego i kształcenia podyplomowego oraz pielęgniarek koordynatorów transplantacyjnych.