Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV

Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV

Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV : zalecenia PTN AIDS 2017 / red. Andrzej Horban [et al. ; aut. Agnieszka Adamek et al.]. - Warszawa ; Wrocław : Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, 2017.

W kolejnej edycji „Zaleceń…”, uzupełnionej zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, wprowadzono istotne modyfikacje, zwłaszcza w rozdziałach dotyczących leczenia antyretrowirusowego. Jest to jedno z najważniejszych zagadnień, które podlega zmianom w zależności od wyników uzyskanych z wieloośrodkowych badań obserwacyjnych prowadzonych na świecie. Zawarto także nowe rozdziały, przedstawiające ważne, dotychczas nieomawiane zagadnienia.