​100-LECIE BIBLIOTEKI SEJMOWEJ

W czwartek 26 września 2019 miało miejsce uroczyste seminarium z okazji 100-lecia powstania Biblioteki Sejmowej. Wydarzenie, które odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zgromadziło pracowników bibliotek, muzeów i archiwów z całego kraju.

Podczas całodziennego spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać aż 15 wystąpień. Jubileuszową konferencję uświetniły swoją obecnością wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska oraz szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska. Gościem specjalnym była dr Elisabeth Dietrich-Schultz, dyrektor biblioteki Parlamentu Austrii.

Biblioteka sejmowa powstała w 1919 r. z inicjatywy posłów przedwojennego PSL-„Piast” zgłoszonej podczas pierwszego posiedzenia Sejmu w odrodzonej Polsce. Oprócz dokumentów i księgozbiorów przejętych z likwidowanych instytucji funkcjonujących w okresie zaborów oraz dokumentów dotyczących prac sejmu i senatu gromadziła zbiory istotne dla prac legislacyjnych, m.in. z dziedzin prawa, ekonomii i nauk społecznych. Dostępna była przede wszystkim dla posłów i senatorów, ale także dla urzędników, dziennikarzy i badaczy naukowych.

Obecnie, zgodnie z najlepszymi tradycjami II Rzeczypospolitej Biblioteka Sejmowa jest palcówką integrującą funkcje biblioteczne, muzealne i archiwalne. Stanowi niezastąpiony, nowoczesny warsztat pracy zarówno dla parlamentarzystów jak i innych zainteresowanych osób. Zasób zbiorów wynosi 557 000 jednostek oraz 8 300 muzealiów.

Podczas seminarium reprezentująca Główną Bibliotekę Lekarską Magda Szafarska z Działu Starej Książki Medycznej GBL wygłosiła referat autorstwa Julii Włodarczyk pod tytułem „Droga do Narodowego Instytutu Historii Medycyny”. Poświęcony był przeobrażeniom, jakie Główna Biblioteka Lekarska przeszła od momentu swojego założenia w 1945 roku i wizji jej założyciela i pierwszego dyrektora, Stanisława Konopki. Profesor Konopka postulował, aby biblioteka lekarska zintegrowana z muzeum medycyny funkcjonowała jako warsztat badawczy i naukowy, przygotowujący kolejne pokolenia adeptów sztuki medycznej. Obecny kształt Głównej Biblioteki Lekarskiej, zakres świadczonych przez nią usług i mnogość działań podejmowanych przez jej pracowników stawiają ją w czołówce instytucji naukowych. GBL posiada wyjątkowo dobrze rozwinięty zbiór publikacji i czasopism medycznych; oferuje dostęp do pełnotekstowych baz artykułów zagranicznych, a działania takie jak opracowywanie Polskiej Bibliografii Lekarskiej czy słownika TEZ-MESH należą do przedsięwzięć unikatowych w skali kraju. Biblioteka organizuje i regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych; prowadzi szkolenia, wydaje publikacje, organizuje wystawy; pracownicy systematycznie publikują artykuły na tematy biblioteczne i historii medycyny. Mieszczący się w pawilonie byłego Szpitala Ujazdowskiego Dział Starej Książki Medycznej udostępnia do celów naukowych cenne archiwalia, muzealia i zabytkowe księgi. Wszystkie te przedsięwzięcia sprawiają, że Biblioteka funkcjonuje de facto w charakterze instytutu naukowego. Jedynie zgoda formalna dzieli ją od przyjęcia tej chlubnej roli i jeszcze bardziej skutecznego przyczyniania się do rozwoju nauk medycznych w naszym kraju.


Galeria