40-lecie Instytutu Kardiologii w Aninie

40-lecie Instytutu Kardiologii w Aninie

31 maja 2019 roku odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Obchody 40-lecia Instytutu rozpoczęły się odsłonięciem tablicy poświęconej pamięci prof. Marii Hoffman, wybitnego lekarza i naukowca – współtwórczyni i pierwszego Dyrektora Instytutu oraz kierownika Kliniki Wad Serca. Wmurowano także kamień węgielny pod budowę nowego budynku placówki. W jego pomieszczeniach będzie leczona niewydolność serca i zaburzeń rytmu. Następnie w Centrum Nauki Kopernik miało miejsce otwarcie Jubileuszowego Sympozjum Instytutu z udziałem Ministra Zdrowia - prof. Łukasza Szumowskiego oraz Dyrektora Instytutu Kardiologii- prof. Tomasza Hryniewieckiego.

Od roku 2017 roku Instytut należy do elitarnego grona instytucji naukowych wyróżnionych najwyższą kategorią A+, jest ważnym ośrodkiem kształcenia podyplomowego w dziedzinie kardiologii oraz szybko rozwijającym się ośrodkiem naukowym. Instytut prowadzi także program jednoczesnej transplantacji dwóch narządów, np. serca i nerki.

Obchodom jubileuszu towarzyszyło otwarcie wystawy „Instytut Kardiologii – Primus inter pares” przygotowanej przez zespół pod kierunkiem Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej dr. n. przyr. Wojciecha Giermaziaka. Wystawa prezentuje 40 lat funkcjonowania, najważniejsze osiągnięcia Instytutu oraz sylwetki doskonałych lekarzy, którzy przyczynili się do jego rozwoju. Ekspozycja została przeniesiona na stałe do siedziby Instytutu Kardiologii w Aninie.

Galeria