80. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową

W ramach akcji „Światło dla Bohatera z AK” w całej Polsce zapalono znicze w miejscach upamiętnień Armii Krajowej.

14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego nastąpiło przemianowanie Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

W budynku Głównej Biblioteki Lekarskiej przy ul. Chocimskiej 22 znajdowało się jedno z konspiracyjnych mieszkań gen. Stefana Grota-Roweckiego.

14 lutego 1997 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, z udziałem córki Generała Ireny Roweckiej-Mielczarskiej.

Na dziedzińcu Archiwum Akt Nowych w Warszawie została otwarta wystawa planszowa przygotowana przez GBL we współpracy z AAN pt. „Stefan Grot-Rowecki”.

Galeria