>>>

>>>

​Ogólnopolska konferencja naukowa „Żółć – gniew – furia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów”

W dniach 22-23 kwietnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukową pt. „Żółć – gniew – furia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów”. Referaty zaprezentowane zostały w trybie online.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Naukowa Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Patronat medialny objął magazyn „Świat Lekarza. Nowe Terapie”.

Celem konferencji była próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach:

• Żółć i cholerycy. Stan duszy i ciała.

• Wpływ Marsa. Znaki zodiaku. Żółć a astrologia.

• Żółć – gniew – furia w kulturze (i popkulturze).

• Motyw gniewu – furii w sztuce i literaturze.

• Żółć i cholerycy w dawnym dyskursie medycznym.

• Żółć w świetle współczesnych standardów medycznych.

• Temperament choleryczny w świetle współczesnej psychologii.

Temat żółci podejmowany na konferencji nie ograniczał się do zasięgu geograficznego czy zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień. W spotkaniu uczestniczyli m.in. lekarze, studenci, pracownicy naukowi, filozofowie, psychologowie, religioznawcy czy literaturoznawcy.

Główną Bibliotekę Lekarską reprezentowała Magda Szafarska (Dział Starej Książki Medycznej), która wygłosiła referat o kalomelu, jego wpływie na organizm ludzki i historii jego zastosowania na przestrzeni dziejów medycyny.

Galeria