Dostęp testowy do baz i kolekcji książek EBSCO

Informujemy, że został aktywowany dostęp testowy do baz czasopiśmienniczych EBSCO oraz kolekcji książek eBook Clinical Collection.

CINAHL Complete - dostęp do 10 lipca 2017 r.

Dentistry & Oral Sciences Source - dostęp do 10 lipca 2017 r.

eBook Clinical Collection - dostęp do 30 czerwca 2017 r.