Dr Jan Bohdan Gliński 1915 - 2019

Dr Jan Bohdan Gliński 1915 - 2019

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł Dr Jan Bohdan Gliński, wyjątkowy Człowiek, Przyjaciel
i Darczyńca Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Dr Jan Bohdan Gliński brał udział w kampanii wrześniowej a następnie wstąpił do AK. Podczas Powstania Warszawskiego był lekarzem ps. Gbur, Doktór Jan i komendantem Punktu Ratowniczo–Sanitarnego przy ul. Nowogrodzkiej.

Po wojnie – do 1981 r. pracował w Sanatorium Przeciwgruźliczym w Rudce.

Autor biogramów do „Słownika Biograficznego Lekarzy i Farmaceutów Ofiar Drugiej Wojny Światowej” wydanego w 6 tomach.

Dr Gliński był odznaczony medalem 70-lecia Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz medalem i dyplomem za zasługi dla GBL.