Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Koszalinie

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Koszalinie

9 maja br. w budynku głównym Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, gdzie ma siedzibę Koło nr 1 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, do którego należą również pracownice tutejszego Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej, obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

Dzień ten jest wstępem do obchodów Tygodnia Bibliotek, podczas którego biblioteki w całym kraju od kilkudziesięciu lat organizują m.in. spotkania autorskie, warsztaty i inne wydarzenia związane z książką. W tym roku hasło przewodnie obchodów brzmi: "Biblioteka - świat w jednym miejscu".

Podczas uroczystości głos zabrali: Dariusz Pawlikowski, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Piotr Saporowski, Przewodniczący Koła nr 1 SBP, Przemysław Krzyżanowski, Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina, Marian Hermanowicz, Starosta Koszaliński oraz Ryszard Tarnowski, Przewodniczący Komisji Kultury.

W drugiej części wydarzenia prelekcję "O równości, empatii i polityce. Jak polszczyzna reaguje na zmieniający się świat" wygłosiła prof. zw. dr hab. Ewa Kołodziejek, językoznawczyni, wykładowczyni w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprzewodnicząca Rady Języka Polskiego.

Bardzo miłym akcentem podczas naszego zawodowego święta i spotkania bibliotekarek i bibliotekarzy z miasta i regionu, było zaproszenie Pani Alicji Woźniakowskiej, wieloletniej kierowniczki koszalińskiego Oddziału GBL, do wpisania się do „Księgi zasłużonych pracowników bibliotek publicznych Koszalina i powiatu koszalińskiego”.

Pani Alicja z bibliotekarstwem koszalińskim związała się w 1977 r., tuż po ukończeniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Pierwsze szlify w zawodzie zdobywała w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie, w której przepracowała 7 lat. Pierwszy rok w Dziale Informacji Naukowej, a kolejne lata w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. Od października 1984 r. rozpoczęła pracę na stanowisku kierowniczki Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w Koszalinie, w której przepracowała 33 lata. To pod jej okiem kształtował się blisko 10-tysięczny księgozbiór medyczny, z którego korzystali pracownicy ochrony zdrowia, jak i studenci medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego czy fizjoterapii.

W latach 1977-2019 była członkinią Koła nr 1 Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Polskich. W 1979 r. rozpoczęła pracę w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim Zaocznym Filia w Koszalinie jako nauczycielka wykładająca historię książki i bibliotek. Podczas 28 lat pracy dydaktycznej wykształciła ponad czterystu bibliotekarzy z byłego województwa koszalińskiego. W 1998 r. otrzymała odznakę Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury”.


Galeria