"Henryk Sienkiewicz i wpływ Jego twórczości na postawy patriotyczne młodzieży w czasie II wojny światowej"

"Henryk Sienkiewicz i wpływ Jego twórczości na postawy patriotyczne młodzieży w czasie II wojny światowej"

W dniu 17 marca 2014 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej została otwarta wystawa "Henryk Sienkiewicz i wpływ Jego twórczości na postawy patriotyczne młodzieży w czasie II wojny światowej".

W uroczystości uczestniczyła Pani Joanna Kluzik – Rostkowska Minister Edukacji Narodowej oraz Pan Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej którzy uroczyście otworzyli wystawę.

Galeria