III Zjazd Rodziny Chrzanowskich z wizytą w Głównej Bibliotece Lekarskiej

III Zjazd Rodziny Chrzanowskich z wizytą w Głównej Bibliotece Lekarskiej

3 września 2017 roku Dział Starej Książki Medycznej odwiedziła rodzina Chrzanowskich. Podczas wizyty goście mieli okazję obejrzeć wystawę GBL, poświęconą jednemu z wybitnych członków rodziny, Komendantowi Głównemu Armii Krajowej, gen. Stefanowi Roweckiemu „Grotowi”, który był synem Stefana Augustyna Leona Roweckiego i Zofii Chrzanowskiej.

Profesor Krystyna Rowecka-Trzebicka, bratanica i córka chrzestna „Grota” wręczyła wybranym członkom rodziny albumy, przygotowane przez Główną Bibliotekę Lekarską: „Stefan Rowecki »Grot«. Archiwalia wybrane.” Otrzymali je: Filip Chrzanowski, Piotr Krauze, Jan Chrzanowski, Maciej Chrzanowski, Bogdan Chrzanowski, Małgorzata Żukowska, Paweł Hoffet, Michał Korczycki, Tomasz Wierzejski, Joanna Budny, Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska, Bohdan Korybut-Daszkiewicz, Paweł Kempfi, Witold Pronobis, Paweł Wyczański, Łukasz Ossowski, Andrzej Podgórski, Jadwiga Skurzyńska, Barbara Ciszewska i Ewa Derengowska-Perzyna.

Zjazdy rodziny Chrzanowskich odbywają się co dwa lata i są okazją do spotkania się osób, które łączy wspólna przeszłość i duma z wielu wybitnych postaci, pochodzących z rodu. Odwiedziny w Głównej Bibliotece Lekarskiej to wielkie wyróżnienie dla tej instytucji.

Galeria