IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa   „Bibliografie specjalne: rozwój i integracja”

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliografie specjalne: rozwój i integracja”

W dniu 7 maja br. na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliografie specjalne: rozwój i integracja”.

Organizatorem konferencji był Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na konferencji omawiano zagadnienia dotyczące bibliografii dziedzinowych i regionalnych m.in. Polskiej Bibliografii Literackiej, Polskiej Bibliografii Lekarskiej, Śląskiej Bibliografii Historycznej, Bibliografii Lubelszczyzny, Elektronicznej Bibliografii Nauk Teologicznych, Bibliografii poloników zagranicznych, Bibliografii PUBLI i Bibliografii Osiągnięć Pracowników. Poruszano również problemy dotyczące aktualności baz bibliograficznych, rolę bibliografii dziedzinowych jako źródła danych do badań biblio- i naukometrycznych oraz eksport danych do menedżerów bibliografii w bibliografiach regionalnych. Przedstawiono również wyniki badań na temat opinii o bibliografiach lokalnych oraz porównanie polskich i niemieckich bibliografii regionalnych.

Główną Bibliotekę Lekarską reprezentowały: lek. wet. Dorota Ubysz – Kierownik Działu Centrum Informacji Medycznej oraz mgr Elżbieta Fabisiak. Pani Dorota Ubysz przedstawiła prezentację na temat: „Polska Bibliografia Lekarska w dobie rozwoju informatyzacji. Funkcjonalność bazy a potrzeby i oczekiwania użytkowników”.