Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Antoni Dydycz w Dziale Starej Książki Medycznej

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Antoni Dydycz w Dziale Starej Książki Medycznej

1 lutego 2016 roku z wizytą do Działu Starej Książki Medycznej przybył Jego Ekcelencja Ksiądz Biskup Antoni Dydycz wraz z Księdzem doktorem Łukaszem Gołębiewskim, Dyrektorem Caritasu Diecezji Drohiczyńskiej.

Goście zapoznali się z ekspozycją Działu, po którym oprowadziła Ich Kierownik Teresa Szkudaj wraz z Dyrektorem GBL ds. Organizacyjnych Robertem Gutem. Po prezentacji odwiedzający spotkali się również z Dyrektorem GBL Wojciechem Giermaziakiem. Na zakończenie wizyty Jego Ekscelencja, żywo zainteresowany zbiorami Biblioteki, pozostawił swój wpis w księdze pamiątkowej.

Galeria