Jubileusz 70 - lecia Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie

Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie świętowała 8 czerwca 2015 roku jubileusz 70-lecia swej działalności. Uroczystości, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbyły się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) w Warszawie.

Dzięki Państwa pracy możemy skuteczniej leczyć i lepiej znamy wybitne osiągnięcia naszych rodaków w tak ważnej dziedzinie, jaką jest medycyna – napisał Prezydent RP Bronisław Komorowski w liście do organizatorów i uczestników obchodów.

Wśród gości uroczystości znaleźli się miedzy innymi: Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, Igor Radziewicz-Winnicki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Mecenas Jacek Dubois Zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu, Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny, Beata Rusinowska posłanka na Sejm RP, Jan Krzysztof Ardanowski poseł na Sejm RP, profesor Jerzy Jurkiewicz Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, profesor Eugeniusz Gatnar Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa oraz wielu innych znamienitych gości. Uczestnicy uroczystości mogli zapoznać się z bogatą historią biblioteki i jej zbiorami. Gospodarzem wydarzenia był Dyrektor GBL dr n. przyr. Wojciech Giermaziak.

Jestem dumny, że mogę być świadkiem i uczestnikiem tak zacnego jubileuszu. Dzieło, stworzone w 1945 roku przez pierwszego założyciela Biblioteki – profesora Stanisława Konopkę jest dzisiaj prężnie funkcjonującym, wciąż rozwijającym się miejscem. Wierzę, że poza działalnością stricte naukową jaką realizujemy, Główna Biblioteka Lekarska będzie także pełnić w przyszłości funkcję Narodowego Muzeum Medycyny. Byłby to ukłon nie tylko w stronę jej twórców i pokoleń lekarzy, ale przede wszystkim w stronę całego narodu polskiego, ze szczególną rolą inteligencji – powiedział Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej dr n. przyr. Wojciech Giermaziak.

Podczas uroczystości zaprezentowano film ukazujący tradycję i współczesność Głównej Biblioteki Lekarskiej a także wyróżniono odznaczeniami zasłużonych pracowników GBL.

Gratuluję Państwu podjętych inicjatyw, które stworzyły obraz tej biblioteki, o jakim jeszcze parę lat temu nikt nie marzył. Wdrożenie najnowszych technologii teleinformatycznych umożliwiło podniesienie jakości usług oraz zwiększyło ich dostępność dla środowisk medycznych w całym kraju. Szybki dostęp do zgromadzonych materiałów, fachowej literatury oraz pozyskiwania aktualnych informacji o wynikach badań naukowych jest obecnie koniecznością. Oprócz naukowców, lekarzy, pracowników służby zdrowia do zbiorów sięgają także studenci, pacjenci i ich rodziny. W dobie społeczeństwa informacyjnego promowanie zdrowego stylu życia i popularyzacji wiedzy medycznej na tak szeroką skalę odgrywa istotną rolę w ratowaniu ludzkiego życia. Macie w tym Państwo swój znaczący udział – napisała w liście do Dyrektora GBL Prezes Rady Ministrów RP Ewa Kopacz.

Wydarzenie zakończyło się uroczystym koncertem muzycznym w wykonaniu artystów pod przewodnictwem Maksyma Rzemińskiego.

Galeria