Konferencja naukowa w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie

Konferencja naukowa w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie

14 listopada br. w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się konferencja naukowa pn. ,,Współczesne zagrożenia i problemy zdrowotne” połączona z wernisażem wystawy ,,Medycyna wileńska w II Rzeczypospolitej”.

Organizatorami wydarzenia byli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - poseł na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko oraz dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie. Honorowy patronat nad uroczystością objął Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Celem konferencji były rozważania nad aktualnymi zagrożeniami i problemami zdrowotnymi, które dotykają współczesne społeczeństwo. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rzeszowskich szpitali, lekarze, pielęgniarki, położne oraz władze samorządowe. Udział wzięli m.in. : Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, dr n. med. Wojciech Domka – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, Monika Urbaniak – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

Konferencja była czwartym tego typu wydarzeniem w tym roku, zorganizowanym wspólnie przez Panią Sekretarz Stanu Józefę Szczurek-Żelazko i Główną Biblioteką Lekarską.

Galeria