Konferencja naukowa „Zawód pielęgniarki i położnej – praca czy powołanie?"

Konferencja naukowa „Zawód pielęgniarki i położnej – praca czy powołanie?"

14 maja br., z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbyła się konferencja naukowa „Zawód pielęgniarki i położnej – praca czy powołanie?” połączona z wernisażem wystawy „Pielęgniarki w habitach. Żeńskie zgromadzenia zakonne w posłudze chorym”.

Organizatorami wydarzenia byli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - poseł na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko oraz dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie. Honorowy patronat nad uroczystością objął Minister Zdrowia.
W konferencji wzięły udział pielęgniarki i położne z powiatów brzeskiego i bocheńskiego, obecni byli także:Wicewojewoda małopolski Józef Gawron, Starostowie - Andrzej Potępa i Ryszard Ożóg, dyrektor Szpitala Powiatowego w Brzesku Adam Smołuch, przedstawiciele gminnych samorządów oraz duchowieństwa.
Konferencję otworzyła i powitała przybyłych gości Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko. Zwracając się do obecnych na sali pielęgniarek, wyraziła uznanie i podziękowała im za ich pracę. Podkreśliła rolę tego trudnego zawodu we współczesnej rzeczywistości, mówiła także o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia na rzecz środowiska medycznego.
Zaprezentowane na konferencji referaty dotyczyły aktualnych problemów współczesnego pielęgniarstwa, omawiały także historię pielęgniarstwa.
Dziewięć pielęgniarek z powiatu bocheńskiego i brzeskiego otrzymało odznakę honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.
Po części oficjalnej, młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku zaprezentowała program artystyczny nawiązujący do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Na zakończenie uroczystości, wszyscy zebrani obejrzeli wystawę „Pielęgniarki w habitach. Żeńskie zgromadzenia zakonne w posłudze chorym”, przygotowaną przez zespół pracowników GBL.

Galeria