Konferencja „Stefan Grot Rowecki. Twórca Polskiego Państwa Podziemnego”

Konferencja „Stefan Grot Rowecki. Twórca Polskiego Państwa Podziemnego”

21 lutego 2023 roku w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się we współpracy z Główną Biblioteką Lekarską, Archiwum Akt Nowych i Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim konferencja popularno-naukowa „Stefan Grot Rowecki. Twórca Polskiego Państwa Podziemnego”.

Gości przywitała Dyrektor Muzeum dr Marta Walak, następnie głos zabrał Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, który omówił kulisy powstawania wystawy oraz związek między zasłużonym Piotrkowianinem a Biblioteką Lekarską. Dyrektor Archiwum Akt Nowych mgr Mariusz Olczak przybliżył słuchaczom w swoim wykładzie sylwetkę Stefana Roweckiego - jego rolę w budowie struktur Armii Krajowej. Płk Adam Gwiazdowicz omówił postawę Stefana Roweckiego jako bohatera do naśladowania, a o jego służbie w szeregach Legionów Polskich opowiedziała Dyrektor Muzeum dr Marta Walak. Nie zabrakło również odniesień źródłowych do dziejów Inspektoratu Piotrkowskiego Armii Krajowej (Dyrektor Archiwum w Piotrkowie dr Tomasz Matuszak) oraz do służby zdrowia Okręgu Łódzkiego Armii Krajowej (dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz).

Licznie zgromadzona młodzież wysłuchała również wystąpienia gościa specjalnego - prof. Krystyny Roweckiej-Trzebickiej, która w przygotowanym specjalnie na tą okazję nagraniu przedstawiła, jako bratanica generała, historie rodzinne z wujkiem w roli głównej.

Konferencja stanowiła podsumowanie ekspozycji użyczonej od Głównej Biblioteki Lekarskiej i Archiwum Akt Nowych „Stefan Rowecki – Grot”, prezentowanej w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim od grudnia 2022 r.

Galeria