Konferencja naukowa w  Tarnowie

Konferencja naukowa w Tarnowie

11 czerwca br., w nawiązaniu do Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa „Zawód pielęgniarki i położnej – praca czy powołanie?” połączona z wernisażem wystawy „Pielęgniarki w habitach. Żeńskie zgromadzenia zakonne w posłudze chorym”.

Organizatorami wydarzenia byli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - poseł na Sejm RP Józefa Szczurek-Żelazko oraz dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie. Honorowy patronat nad uroczystością objął Minister Zdrowia.

W konferencji wzięli udział: Senator Zbigniew Cichoń z małżonką, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Zastępca prezydenta miasta Tarnów Dorota Krakowska, Kierownik Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego Elżbieta Sterkowiec, Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Małgorzata Kołpa, Kanclerz Tarnowskiej Szkoły Wyższej Bożena Szołtysek, Radny Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa Wiesław Izworski, Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Michał Woźniak, przedstawicielki Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Małgorzata Gwiżdż- Szczerba i Anna Broniec, siostry zakonne ze zgromadzenia Szarytek i Józefitek, przedstawiciele szpitali i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położne z powiatu tarnowskiego.

Zwracając się do obecnych, Pani Minister podkreśliła, że konferencja zbiega się z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz z beatyfikacją Hanny Chrzanowskiej, bliskiej współpracownicy kard. Karola Wojtyły, pielęgniarki, która zapoczątkowała domową opiekę nad chorymi. Zwróciła uwagę na rolę trudnego zawodu pielęgniarki we współczesnej rzeczywistości. Przedstawiła działania w zakresie organizacyjnym i ekonomicznym, podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia na rzecz środowiska pielęgniarskiego. Omówiła prace związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań w zakresie kompetencji zawodowych pielęgniarek.
Zastępca Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej, mgr Iwona Fryzowska-Chrobot w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę pielęgniarki w społeczeństwie zwracając uwagę, że jest to zawód wymagający zarówno empatii, wrażliwości i zaangażowania, jak i dużej odpowiedzialności, doświadczenia i wiedzy. Przedstawiła działalność Głównej Biblioteki Lekarskiej wskazując rolę, jaką Biblioteka pełni w zakresie edukacji pielęgniarek i położnych.
Mgr Krystyna Florek-Tarczoń , wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, wygłosiła referat na temat chrześcijańskiego wymiaru pielęgniarstwa zakonnego na ziemi tarnowskiej.
Mgr farmacji Patrycja Kurowska z Centrum Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie omówiła najbardziej aktualne problemy pielęgniarstwa i położnictwa w oparciu o analizę piśmiennictwa branżowego.
Lek. wet. Dorota Ubysz - kierownik CIM GBL, poruszyła zagadnienie postawy pielęgniarek wobec eutanazji.
Mgr Iwona Fryzowska-Chrobot – zastępca Dyrektora GBL, przedstawiła historię stroju pielęgniarki i położnej od pielęgniarstwa zakonnego po czasy współczesne.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy konferencji obejrzeli wystawę „Pielęgniarki w habitach. Żeńskie zgromadzenia zakonne w posłudze chorym”, przygotowaną przez zespół pracowników GBL.

Galeria