Konferencja z okazji  70-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Konferencja z okazji 70-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

W dniu 4 kwietnia 2019 r. z okazji 70-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej odbyła się w Częstochowie - w ramach 42 Forum Sekcji Biblioteki Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach - konferencja "70 lat drukiem i bitami spisane".

Wydarzeniu patronowali: JM Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Norbert Szczygiol oraz Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk.

Na zaproszenie organizatora w Konferencji uczestniczyła mgr Barbara Chlewicka – p.o. Kierownika Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w Częstochowie.

Otwarciu Konferencji towarzyszył odczyt inauguracyjny, poświęcony historii Biblioteki Politechniki Częstochowskiej.
W trakcie dwóch sesji plenarnych zostały wygłoszone prelekcje, obejmujące szerokie spektrum działalności polskich bibliotek naukowych, zarówno w aspekcie historycznym (np. wykłady o historii bibliotek wojskowych, XIX-wiecznej historii Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, dziejach Biblioteki Polskiej w Londynie), jak i w odniesieniu do współczesności (np. wykład poświęcony otoczeniu socjologicznemu bibliotek oraz prelekcja o tematyce prawno-administracyjnej).

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele bibliotek naukowych i ośrodków akademickich z Polski, Ukrainy oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Konferencji towarzyszyła wystawa obrazująca historię Biblioteki PCz oraz stoisko prezentujące wydawnictwa SBP.
Artystyczną oprawę Konferencji stanowił występ Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wręczycy Wielkiej.

Galeria