„Mówiące kamienice” - spacer po historycznym Koszalinie

W sobotę, 21 października, koszaliński Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej zorganizował kolejny spacer z cyklu „Mówiące kamienice” z panią Iwoną Sławińską, historyczką i popularyzatorką dziejów Koszalina.

Spotkaliśmy się na terenie Archiwum Państwowego w Koszalinie. Ten piękny neogotycki gmach wzniesiono w latach 80 XIX wieku. Pełnił on różne funkcje – szpitala garnizonowego, urzędu finansowego; po wojnie m.in. szpitala miejskiego i powiatowego, następnie szkoły pielęgniarskiej, a od 1988 r. archiwum.

Spacer zgromadził 30 osób. Patronem wydarzenia było koszalińskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działające przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.

24 września, koszaliński Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej zorganizował oprowadzanie po ulicy Matejki, dawniej Elisenstrasse. Był to kolejny spacer z panią Iwoną Sławińską, historyczką i popularyzatorką dziejów Koszalina, który rozpoczął cykl „Mówiące kamienice”. Otworzyła go ulica Matejki, w której mieszkali i działali Friedrich Onnasch (1881-1945) - ewangelicki proboszcz kościoła mariackiego, ksiądz superintendent i jego syn, również ksiądz ewangelicki - Fritz Onnasch (1911-1945). Obaj byli członkami tzw. Kościoła Wyznającego w niemieckim kościele ewangelickim, sprzeciwiającego się narodowemu socjalizmowi, działającego w okresie 1934–45.

Współorganizatorem wydarzenia było koszalińskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działające przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.

Galeria