Noc Muzeów w Głównej Bibliotece Lekarskiej

Noc Muzeów w Głównej Bibliotece Lekarskiej

​Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki po raz kolejny wzięła udział w kulturalnym wydarzeniu stolicy – dorocznej Nocy Muzeów. Dział Starej Książki Medycznej, specjalnie na tę okazję, przygotował wystawę tematyczną: Erotica w zbiorach GBL, która prezentowana była w oddzielnym, oznaczonym pomieszczeniu, dostępnym dla pełnoletnich widzów w godzinach 19:00-23:00.

Ekspozycja zbudowana z plansz oraz gablot z eksponatami przyciągnęła na Ujazdów bardzo liczne grono gości chętnych zobaczyć biblioteczne erotica. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się egzemplarz fredrowskiej „Piczomiry” oraz akwarele dra Henryka Becka. Widzowie z wielkim zainteresowaniem wczytywali się w teksty i podpisy, wykonywali zdjęcia i wymieniali między sobą uwagi. Refleksje, bardzo pozytywne, czasem wręcz entuzjastyczne znalazły odzwierciedlenie we wpisach do Księgi Pamiątkowej. Warto podkreślić, że część z odwiedzających tej nocy biblioteczny pawilon gości przybyła tu specjalnie z zamiarem obejrzenia tej szczególnej wystawy, o czym informowali pracowników.

Wysoka frekwencja (wystawę odwiedziło 526 osób) bez wątpienia przyczyniła się do promocji Głównej Biblioteki Lekarskiej, w tym Działu Starej Książki Medycznej. Spotkaliśmy się z wieloma pytaniami o biblioteczny pawilon i jego historię. Niektórzy z odwiedzających wspominali członków rodziny i przyjaciół związanych ze Szpitalem Ujazdowskim.

Goście mieli sposobność obejrzenia wystaw stałych oraz wystawy rocznicowej przygotowanej dla upamiętnienia Oficerskiej Szkoły Sanitarnej mieszczącej się w gmachu Zamku Ujazdowskiego i ujazdowskich pawilonach. Pro Patria et Humanitate prezentowana była w głównym korytarzu na parterze. Dużym powodzeniem, także wśród rodzin z dziećmi, cieszyły się wystawy: Wokół Maltańskiego Krzyża oraz Primum non nocere, gdzie pracownicy Działu służyli informacją, odpowiadali na pytania a wszystkim chętnym i zainteresowanym opowiadali szerzej o prezentowanych zbiorach.

Osoby odwiedzające tej nocy nasz ujazdowski pawilon otrzymały karty pamiątkowe z wizerunkiem ekslibrisu i ze stemplem Działu Starej Książki Medycznej.

Galeria