Obchody Dnia Pielęgniarki w Ciechanowie

12 maja 2022 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, z inicjatywy środowiska medycznego uczczono pamięć senator Janiny Fetlińskiej, wybitnej pielęgniarki, inicjatorki utworzenia ciechanowskiego oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej.

W uroczystym złożeniu kwiatów na grobie senator Janiny Fetlińskiej udział wzięły: dr Ewa Wiśniewska - dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Agnieszka Kadecka - zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie; dr Małgorzata Marcysiak - pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia PUZiM, Małgorzata Tokarska - przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie oraz Katarzyna Korycińska - Koniczuk - przewodnicząca uczelnianego koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego im. Janiny Fetlińskiej. Główną Bibliotekę Lekarską reprezentowała Maria Lipińska - kierownik ciechanowskiego oddziału GBL.

Informację o wydarzeniu opublikowano na oficjalnej stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Galeria