​Odsłonięcie pomnika gen. Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego

​Odsłonięcie pomnika gen. Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego

30 czerwca 2022 r., w 80. rocznicę śmierci gen. Bolesława Wieniawy – Długoszowskiego, na cmentarzu Rakowickim w Krakowie został odsłonięty pomnik „Pierwszego Ułana II Rzeczypospolitej”.

Jest to jedyny pełnopostaciowy pomnik Generała. Jego autorem jest rzeźbiarz Michał Pronobis. Inicjatorem budowy pomnika był dr Wojciech Giermaziak - dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki.

Organizatorami uroczystości w Krakowie byli: dr Karol Nawrocki - prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Łukasz Kmita – wojewoda małopolski oraz dr n. przyr. Wojciech Giermaziak.

W uroczystości wzięli udział: Ryszard Pagacz - II wicewojewoda małopolski, prof. Jacek Majchrowski - prezydent Krakowa, dr Wojciech Giermaziak - dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki, przedstawiciele wojska, poczty sztandarowe, kombatanci oraz mieszkańcy Krakowa.

„Powiedzieć, że dzisiaj odsłaniamy pomnik żołnierza, artysty i dyplomaty to nic nie powiedzieć, bowiem gen. Bolesław Wieniawa – Długoszowski jest jednym z symboli II Rzeczypospolitej. To także jedna z najbarwniejszych postaci międzywojennej Polski”- mówił prezes IPN. Wieniawa – Długoszowski był zawsze wierny Józefowi Piłsudskiemu, był człowiekiem tylko z jedną lojalnością.

Wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz powiedział: Wieniawa – Długoszowski był człowiekiem wielu talentów, był lekarzem, ale i artystą, dyplomatą. Szczególnie jednak poświęcał się dla ojczyzny. Jest wzorem dla wielu. Bez tego zaangażowania nie byłoby wolnej Polski. Podkreślił, że Generał zostawił nam testament, depozyt polskości i niepodległości, który mamy obowiązek przekazywać kolejnym pokoleniom.

Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski określił Wieniawę – Długoszowskiego człowiekiem renesansu, zaufanym Piłsudskiego wypełniającym najniebezpieczniejsze misje.

Uroczystość zakończył Apel Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów na grobie gen. Bolesława Wieniawy- Długoszowskiego.

Głównym organizatorom wydarzenia zostały wręczone pamiątkowe statuetki odsłoniętego pomnika.

Galeria