Otwarcie Oddziału GBL w Piotrkowie Trybunalskim

Otwarcie Oddziału GBL w Piotrkowie Trybunalskim

​2 grudnia 2019 r. w siedzibie Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki.

Dziekan Filii UJK dr hab. Jacek Bonarek oraz Dyrektor GBL dr Wojciech Giermaziak, w swoich wystąpieniach zwrócili szczególną uwagę na walory naukowe płynące z powstania w murach uczelni biblioteki o charakterze medycznym.

W wydarzeniu udział wzięli lokalni samorządowcy – Przewodniczący Rady Powiatu Bernard Matyszewski i przedstawiciele władz miasta – Sekretarz Urzędu Miasta Bogdan Munik, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Wiesława Olejnik, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Wicewojewoda Łódzki Krzysztof Ciecióra, dyrektorzy piotrkowskich bibliotek a także przedstawiciele środowiska medycznego i szpitali piotrkowskich. Uroczystość uświetniło wystąpienie Pani Wiceminister Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko, która podkreślała, że w ostatnich latach wzrosła zarówno liczba uczelni oferujących kierunki medyczne, jak i zapotrzebowanie na rynku pracy dla zawodów medycznych i okołomedycznych.

Wykład inauguracyjny wygłoszony przez Marszałka Seniora Sejmu RP Antoniego Macierewicza został połączony z otwarciem specjalnej wystawy „Ułańska Jesień… generał dywizji, doktor medycyny Bolesław Wieniawa-Długoszowski 22 lipca 1881 – 1 lipca 1942”. Wystawa zrealizowana przez Główną Bibliotekę Lekarską w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości będzie otwarta dla zwiedzających do końca grudnia, natomiast wystawa dotycząca Komendanta Głównego ZWZ/AK gen. Stefana Roweckiego na stałe zagościła w czytelni Oddziału GBL.

Galeria