Otwarcie Oddziału GBL w Rzeszowie

Otwarcie Oddziału GBL w Rzeszowie

W dniu 20 lutego 2017 roku odbyła się uroczystość reaktywacji Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Rzeszowie.​​

Placówka powstała w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oddział otworzyli prof. Aleksander Bobko - Senator RP, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dr n. przyr. Wojciech Giermaziak - Dyrektor GBL. W uroczyści uczestniczyli m.in.: Stanisław Kruczek Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, dr hab. Wojciech Walat - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. n. med. Artur Mazur - Dziekan Wydziału Medycznego, Wojciech Buczak - Poseł na Sejm RP, Zastępcy Dyrektora GBL - Ewa Młynarczyk i Robert Gut.

Dyrektor GBL wręczył Senatorowi Aleksandrowi Bobko dyplom w uznaniu za zasługi dla Głównej Biblioteki Lekarskiej wraz z medalem jubileuszowym 70-lecia Biblioteki.

W pomieszczeniach przekazanych na potrzeby Oddziału do dyspozycji czytelników przeznaczono księgozbiór z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, bogate elektroniczne bazy naukowe, w tym aktualizowaną autorską bazę Polską Bibliografię Lekarską, najnowsze bazy czasopism i książek zagranicznych.

Galeria