Otwarcie wystawy „Doktor Władysław Biegański – życie i dzieło. W stulecie śmierci”

Otwarcie wystawy „Doktor Władysław Biegański – życie i dzieło. W stulecie śmierci”

21 marca 2017 roku, w Dziale Starej Książki Medycznej GBL odbyło się otwarcie wystawy, poświęconej żyjącemu w latach 1857-1917 Władysławowi Biegańskiemu. Był on wybitnym lekarzem, pedagogiem, filozofem i działaczem społecznym, pracującym i na stałe mieszkającym w Częstochowie.

Wystawa, przygotowana przez Muzeum Częstochowskie, prezentuje życie i działalność Władysława Biegańskiego. Można na niej obejrzeć fotografie, fragmenty rękopisów, niektóre publikacje oraz aforyzmy doktora. Gościła wcześniej w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, który ustanowił rok 2017 – Rokiem Władysława Biegańskiego, by w setną rocznicę jego śmierci uczcić pamięć tego wielkiego Polaka.

Na otwarciu ekspozycji obecni byli: Katarzyna Chmielewska – dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, dr n. med. Jarosław Pinkas – były sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Andrzej Sawoni – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Hanna Świderska-Kicior - Wiceprezes Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, dr Anna Gręziak i prof. dr Jerzy Kotowicz – członkowie Rady Naukowej GBL, dr Wojciech Łuszczyna - redaktor naczelny czasopism „Lek w Polsce” , Maciej Binkowski – Gabinet Polityczny Ministra Zdrowia, przedstawiciele młodzieży i grona pedagogicznego XLIV LO im. Antoniego Dobiszewskiego.

Gospodarzami spotkania byli dyrektorzy GBL: dr n. przyr. Wojciech Giermaziak oraz dyrektor ds. organizacyjnych Robert Gut.

Władysław Biegański pochodził z Grabowa, z powiatu ostrzeszowskiego, ukończył gimnazjum w Piotrkowie i medycynę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował również w Berlinie i Pradze. W 1883 osiedlił się w Częstochowie, gdzie objął posadę lekarza w Szpitalu Najświętszej Marii Panny. Był współzałożycielem i prezesem Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego i Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan, twórcą częstochowskiego oddziału Towarzystwa Higienicznego i Muzeum Higienicznego. Pracował także jako pedagog, prowadził zajęcia z logiki. Za najwybitniejsze jego dzieło uważa się publikację Logika medycyny, czyli zasady ogólnej metodologii nauk lekarskich (1894). W jego dorobku znalazło się ponad 120 prac, głównie z zakresu medycyny i filozofii. Zmarł i pochowany został w Częstochowie. Z racji swoich dokonań jest do dziś nazywany „profesorem bez katedry”.

Warto wspomnieć, że w stałej ekspozycji Działu Starej Książki Medycznej znajduje się w całości przeniesiony z Częstochowy gabinet Władysława Biegańskiego, wraz z przedmiotami codziennego użytku i księgozbiorem doktora.

Galeria