Otwarcie wystawy „Pielęgniarki w habitach” w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

Otwarcie wystawy „Pielęgniarki w habitach” w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu

W dniu 12 maja 2015 r. w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu została otwarta wystawa „Pielęgniarki w habitach”, która uświetniła tegoroczne obchody Dnia Pielęgniarki i Położnej.

W otwarciu wystawy uczestniczyli Stanisław Karczewski - wicemarszałek Senatu RP, senator Wojciech Skurkiewicz i biskup Henryk Tomasik. Główną Bibliotekę Lekarską reprezentowali dyrektor dr Wojciech Giermaziak oraz zastępcy dyrektora Ewa Młynarczyk i Robert Gut.

„Ta wystawa obrazuje pielęgniarkę kiedyś. Zmienił się jej wygląd, ale nie zmieniło się cierpienie pacjenta i rola pielęgniarki: niesienie pomocy choremu. …" – to słowa obecnej na otwarciu wystawy Marioli Łodzińskiej, przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Po otwarciu wystawy odbyła się debata „Miejsce i rola pielęgniarki i położnej w nowoczesnym systemie służby zdrowia" zorganizowana przez wicemarszałka Stanisława Karczewskiego i senatora Wojciecha Skurkiewicza.

Galeria