Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliński w Dziale Starej Książki Medycznej GBL

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliński w Dziale Starej Książki Medycznej GBL

W dniu 19 maja 2014 roku na zaproszenie Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej dr n. przyr. Wojciecha Giermaziaka, Dział Starej Książki Medycznej odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliński. Pan Minister zwiedził wystawę stałą oraz zapoznał się ze zgromadzonymi zbiorami

Jednocześnie Minister podziękował dr. Giermaziakowi za dotychczasowe kierowanie GBL oraz złożył gratulacje z okazji powołania na stanowisko Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej, życzył sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego.

Galeria