PRAWO MEDYCZNE I PSYCHOLOGIA – spotkanie autorskie w siedzibie Głównej Biblioteki Lekarskiej

PRAWO MEDYCZNE I PSYCHOLOGIA – spotkanie autorskie w siedzibie Głównej Biblioteki Lekarskiej

W dniu 29. 05. 2023 w siedzibie Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie odbyło się spotkanie autorskie z mecenasem Radosławem Tymińskim i psychologiem Jackiem Mroczkiem.

Zaproszeni goście wspólnie napisali książki: „Prawo medyczne w przypadkach” oraz „Stany nagłe niemedyczne”.
Gospodarzem spotkania był dyrektor GBL dr n. przyr. Wojciech Giermaziak.
Prelekcja i dyskusja dotyczyła prawa medycznego, aspektów psychologicznych, wzajemnej komunikacji między lekarzem, pacjentem oraz zespołem medycznym.
Nasi goście na co dzień zajmują się zagadnieniami z zakresu prawa medycznego.
DR HAB. RADOSŁAW TYMIŃSKI jest radcą prawnym, wykładowcą prawa medycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni funkcję Sekretarza Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Jest autorem kilku książek oraz ponad 150 publikacji naukowych i dydaktycznych w zakresie prawa medycznego. Współpracuje z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, Izbami Pielęgniarek i Położnych, Samorządem Lekarskim. Zajmuje się obroną lekarzy w sprawach sądowych.
Mgr JACEK MROCZEK jest psychologiem, wykładowcą, dziennikarzem oraz specjalistą ds. komunikacji kryzysowej, współautorem książki „Prawo medyczne w przypadkach” oraz „Stany nagłe niemedyczne” i autorem „Gra słów ‒ sztuka prezentacji i autoprezentacji”.
Spotkaniem autorskim rozpoczęliśmy cykl spotkań i prelekcji , które odbywać będą się regularnie w siedzibie Głównej Biblioteki Lekarskiej

Film z wydarzenia

Galeria