​Premiera książki „… a durniom na złość!” Generał dywizji Bolesław Wieniawa - Długoszowski w archiwaliach i ikonografii.

​Premiera książki „… a durniom na złość!” Generał dywizji Bolesław Wieniawa - Długoszowski w archiwaliach i ikonografii.

17 listopada 2023 r. w Domu Polonii im. Andrzeja Stelmachowskiego w Warszawie odbyła się premiera książki dr. n. przyr. Wojciecha Giermaziaka „… a durniom na złość!” Generał dywizji Bolesław Wieniawa – Długoszowski w archiwaliach i ikonografii.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. minister Jacek Siewiera – Szef BBN, Sławomir Adamiec – Dyrektor Generalny MEN, prof. n. med. Krystyna Rowecka – bratanica gen. Stefana Grota Roweckiego, płk dr med. Jerzy Banach – Prezes Światowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju SPIA Francja – Lyon, ppłk Jarosław Wikiera – Zrzeszenie Weteranów Działań poza Granicami Państwa, prof. dr hab. Janusz Odziemkowski - Instytut Józefa Piłsudskiego, dr inż. Jan Rakowski – Prezes Kongregacji Przemysłowo–Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, Komandor rezerwy dr hab. inż. Adam Olejnik – prof. Akademii Marynarki Wojennej, Przewodniczący Rady Naukowej GBL.

Spotkanie rozpoczął autor publikacji dr Wojciech Giermaziak prezentując bohatera książki i zawarte w niej, odnalezione w archiwach, dokumenty rzucające całkiem nowe światło na życie, służbę wojskową i państwową, a także na „zagadkową” śmierć tego niezwykłego człowieka, jakim był Wieniawa.

W części oficjalnej nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń. Dyrektor Generalny MEN Sławomir Adamiec udekorował dyrektora Wojciecha Giermaziaka Medalem Komisji Edukacji Narodowej przyznanym przez Ministra Przemysława Czarnka.

W imieniu Kapituły Odznaczeń Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa ppłk Jarosław Wikiera i płk dr med. Jerzy Banach odznaczyli Wojciecha Giermaziaka Szafirowym Krzyżem Weterana.

Dyrektor dr Wojciech Giermaziak wręczył Medal za Zasługi dla GBL oraz Jubileuszowy 70. lecia GBL: dr. n. med. Jackowi Siewierze, ppłk. Jarosławowi Wikierze oraz płk. dr med. Jerzemu Banachowi.

Medal Pamiątkowy Jacka Augustyna Łopackiego (1690 – 1761) otrzymali dr hab. inż. Adam Olejnik oraz dr inż. Jan Rakowski.

Po części oficjalnej odbyła się projekcja filmu biograficznego wyprodukowanego przez GBL z okazji 100. lecia Niepodległości „Ułańska jesień… Generał dywizji, doktor medycyny Bolesław Wieniawa -Długoszowski 22 lipca 1881 r. – 1 lipca 1942 r.”

Na zakończenie uroczystości goście obejrzeli wystawę planszową pod takim samym tytułem.

Galeria