Premiera pierwszego światowego wydania albumu akwarel Henryka Becka

Premiera pierwszego światowego wydania albumu akwarel Henryka Becka

8 lutego 2016 roku w Dziale Starej Książki Medycznej GBL ul. Jazdów 1A, miało swoją premierę pierwsze światowe wydanie albumu akwarel cenionego lekarza - Henryka Becka. Album "Henryk Beck - świat widziany oczami lekarza" został wydany w 120 rocznicę jego urodzin przez Główna Bibliotekę Lekarska im. Stanisława Konopki.

W zbiorach biblioteki znajdują się 1653 rysunki autora. Dzięki współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma, który udostępnił 46 akwarel z cyklu "Bunkier" album zawiera wszystkie zachowane akwarele będące swoistą kroniką życia Henryka Becka.

Na uroczystość przybyli: prof. dr hab. Paweł Śpiewak - Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, Marek Posobkiewicz - Główny Inspektor Sanitarny, prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak - Członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz - Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, mgr inż. Anna Lewak - Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, dr Iwona Arabas - Kierownik Muzeum Farmacji, dr Maria Ciesielska - Naczelna Rada Lekarska, Teresa Śmiechowska - kierownik Działu Sztuki Żydowskiego Instytutu Historycznego, prof. dr hab. n.hum. Bożena Urbanek - Instytut Historii Nauki PAN, dr Krzysztof Królikowski - Prezes Stowarzyszenia Szpital Ujazdowski, Maksymilian Sokół-Potocki z Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej dr n. przyr. Wojciech Giermaziak powitał gości, przybliżył zgromadzonym sylwetkę Henryka Becka - lekarza urodzonego we Lwowie, absolwenta Uniwersytetu Jana Kazimierza, znakomitego ginekologa i położnika. Następnie dokonał prezentacji albumu. Autor za pośrednictwem akwarel, rysunków, kolaży dokumentował swoją pracę zawodową, lekarzy, znajomych, pacjentki, ale także życie osobiste, podróże, pasje, koszmar okupacji i krótki okres po odzyskaniu przez Polskę wolności do swojej nagłej śmierci w 1946 r.

Galeria