Prof. nadzw. dr hab. Piotr Tomaszewski​

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Tomaszewski​

Z ogromnym żalem informujemy, że odszedł od nas nagle prof. nadzw. dr hab. Piotr Tomaszewski, Członek Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki.

Wybitny polski biochemik i farmakolog, doktor habilitowany nauk farmaceutycznych, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, dziekan Wydziału Ekologii tej uczelni, specjalista w zakresie biochemii i chemii klinicznej. Członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych.