-

-

29.05.2023 o godz. 18.00 w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Warszawie, ul. Chocimska 22, odbędzie się spotkanie z prawnikiem mec. Radosławem Tymińskim i psychologiem Jackiem Mroczkiem na temat PRAWO MEDYCZNE W PRZYPADKACH. STANY NAGŁE. KOMUNIKUJ SIĘ SKUTECZNIE.
Wstęp wolny

Spotkanie i rozmowa z autorami „Prawo medyczne w przypadkach”, „Stany nagłe niemedyczne” o tym jak w trudnej sytuacji zagrożenia życia, pod presją czasu, pacjenta lub jego rodziny, w stresie opanować emocje, postępować zgodnie z prawem i komunikować się z zrozpaczoną, czy odmawiającą zgody na zabieg osobą.

DR HAB. RADOSŁAW TYMIŃSKI – radca prawny, wykładowca prawa medycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Sekretarz Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. Jest autorem kilku książek oraz ponad 150 publikacji naukowych i dydaktycznych w zakresie prawa medycznego. Współpracuje z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, Izbami Pielęgniarek i Położnych, Samorządem Lekarskim. Zajmuje się obroną lekarzy w sprawach sądowych.

JACEK MROCZEK – psycholog, dziennikarz, specjalista ds. komunikacji kryzysowej, wykładowca, współautor „Prawo medyczne w przypadkach” oraz „Stany nagłe niemedyczne.” Autor „Gra słów ‒ sztuka prezentacji i autoprezentacji”, „Ja, ty, on” oraz książek dla dzieci.


Galeria